DEN BOSCH - Bij het opknappen van een bovenwoning aan de Vughterstraat in Den Bosch is deze week een prachtig negentiende-eeuws plafond puntgaaf tevoorschijn gekomen.

De decoraties van bloemenranken en kelken in het midden van het plafond waren altijd al te zien. Maar ontdaan van latere verflagen (een laag grijs en twee lagen witkalk), kwamen verrassende kleuren aan de oppervlakte. De decoraties dateren vermoedelijk uit de jaren 1860/1870, en zijn met behulp van mallen gemaakt, waarna ze tegen het plafond zijn geplakt.

klassieke-plafond-restauratie-denbosch"Er zijn veel verschillende aardkleuren gebruikt. Sommige elementen, ook een bies van de randlijsten, zijn verguld. Zo'n plafond kom ik in mijn werk slechts af en toe tegen", vertelt de Bossche restauratieschilder Martijn Ackermans. Particulieren schrikken volgens hem vaak voor de restauratiekosten terug.

Eigenaar Optiek van Grinsven wil het plafond echter in de oorspronkelijke staat herstellen. Ackermans denkt hiervoor een dag of acht nodig te hebben. Met stagiair Maartje Strik schraapt hij zorgvuldig de later aangebrachte verflagen weg. Omdat de kleuren er nog zo goed opzitten, voegt Ackermans daar nauwelijks iets aan toe. "Want het moet er zo authentiek mogelijk uit gaan zien."

September - 2017

Voor het project Lutherhof (in onderhoud bij Schildersbedrijf Freitag & Wijnen) moet de zwaan verguld worden die bovenop het dak staat van het prachtige Lutherhof gelegen aan het Staringplein in Amsterdam Oud West.

Specialist Martijn Ackermans is gevraagd om deze zwaan te

...