Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://martijnackermans.nl/images/carousel_houtimitatie_luthersekerk

DEN BOSCH - Bij het opknappen van een bovenwoning aan de Vughterstraat in Den Bosch is deze week een prachtig negentiende-eeuws plafond puntgaaf tevoorschijn gekomen.